classiera loader

Voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden

Door te adverteren of te reageren op deze website, ga je ermee akkoord dat dit is conform onderstaande regels.

1. Geldigheid
Deze gebruikersvoorwaarden zijn met ingang van 8 september 2017 van toepassing op iedere gebruiker van de website handelsport.nl en alle andere Handelsport software applicaties en op alle diensten die Handelsport levert.

2. Garanties
Wij als Handelsport geven geen garantie dat de website vrij is fouten en daarmee de website niet uw wensen volledig vervuld. Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten.

3. Wijzigen van de website
Handelsport heeft het recht om de website altijd te kunnen wijzigen en ook heeft Handelsport het recht om zijn diensten ten alle tijden te wijzigen of te beëindigen. Wij zullen wel rekening houden met een aankondiging ruim van te voren mocht dit zover komen.

4. Aansprakelijkheid Handelsport
Handelsport is nooit aansprakelijk, voor zover het wettelijk is toegestaan voor (1) gebruik van de diensten van Handelsport, (2) onjuiste informatie op de website, (3) wijzigingen in de diensten of wijzigingen op de Website, (4) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website.
De gebruiker van handelsport.nl erkent dat Handelsport niet verantwoordelijk is voor de door Gebruikers ter effectuering van hun transacties gehanteerde betalingswijze. Handelsport is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of de risico’s verbonden aan een bepaalde betalingswijze.
Daarnaast is Handelsport nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de website.

5. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Handelsport heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

6. Gebruik van de website
De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd.
Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.

De gebruiker van handelsport.nl is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers die een Advertentie plaatsen op deze website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Contact formulier; zo kan Handelsport ervoor zorgen dat er een schone en veilige website mogelijk blijft.

Indien wij signalen ontvangen van andere gebruikers die van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet of deze voorwaarden dan kan Handelsport een onderzoek starten naar deze gebruiker. Handelsport kan ook onderstaande maatregelen treffen als blijkt dat deze bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet of deze voorwaarden.

Deze maatregelen houden in dat Handelsport deze bepaalde gebruiker kan uitsluiten van de diensten van Handelsport of bepaalde functies uitschakelen. Hierbij kan gedacht worden aan een schorsing of een limiet op het plaatsen van advertenties. Handelsport kan ook meerdere advertenties verwijderen van de bepaalde gebruiker zonder teruggave van het door de gebruiker betaalde bedrag.

7. Regels voor advertenties
Wij behouden ons het recht voor iedere Advertentie te wijzigen die in overtreding is met onze richtlijnen om misbruik te voorkomen en de inhoud geschikt te houden voor ons publiek. Dit gaat om personen van alle leeftijden, rassen, religie en nationaliteiten. Alle advertenties die niet voldoen aan onze richtlijnen kunnen zonder nader bericht verwijderd worden.

De gebruiker heeft de volledige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die ze op deze website plaats. De gebruiker zal Handelsport niet aansprakelijk stellen voor enige schade of verlies voor de gebruiker zelf of anderen die direct of indirect wordt veroorzaakt door de advertenties die de gebruiker op deze website plaatst.

Door een advertentie te plaatsen op deze website gaat de gebruiker verder akkoord met de volgende richtlijnen.
– Beledigende of anderszins ongewenst taalgebruik is niet toegestaan. Advertenties die in strijd zijn met deze regel kunnen direct en zonder verder bericht worden verwijderd. Indien het een betaalde advertentie betreft zullen de kosten niet vergoed worden.
– Racistische, haatdragende of anderszins kwetsende reacties zijn niet toegestaan.
– Geen promotie-activiteiten, wanneer de gebruiker hiervan gebruik wil maken dan dient ze contact op te nemen met handelsport via het Contact formulier.
– Iedere advertentie die vooral bedoeld is om te testen, als grapje bedoeld is of op een andere manier oneerlijk of niet serieus bedoeld, kan verwijderd worden.
– Iedere advertentie die niets met sport te maken heeft, zal zonder pardon verwijderd kunnen worden door Handelsport. Bij het plaatsen van niet sport gerelateerde advertenties zal er onderzoek worden gedaan naar de plaatser van deze niet sport gerelateerde advertenties. Handelsport kan de beslissing nemen om de desbetreffende plaatser van de niet sport gerelateerde advertentie(s) te verwijderen van onze website.
– Het vermelden van een (eigen) website is toegestaan, mits deze in het daarvoor bestemde veld wordt vermeld. Wordt de website ergens anders dan in het daarvoor bestemde veld vermeld, dan wordt de advertentie zonder pardon verwijderd.
-De beoordeling van de advertenties op het voldoen aan de richtlijnen, zal op zorgvuldige en discrete wijze plaatsvinden.

8. Hulp
Handelsport zal de gebruiker per email en website helpen bij het gebruik van de website. De gebruiker kan Handelsport per e-mail vragen stellen en zal deze binnen een redelijk termijn beantwoorden.

9. Klachten en opmerkingen
Klachten en/of opmerkingen over de diensten van Handelsport kunt u indienen door middel van het contactformulier hieronder. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 3 maanden op tijd zal zijn. Klachten en/of opmerkingen dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

10. Contact gegevens
Handelsport
Website: handelsport.nl
Email: Contact formulier


Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Handelsport. U dient zich ervan bewust te zijn dat Handelsport niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Handelsport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Handelsport of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Handelsport of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Handelsport of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze diensten. De informatie kan in enkele gevallen intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Handelsport
handelsport.nl
Contact